เพลงที่แนะนำให้ลองฟัง

Born to be star - Nicky P.i.m.p
ตามให้ทัน - Bazoo
เติมรัก - Scott
โกหกสักครั้ง - เสนาหอย
เล่นกับไฟ - Fight
กัดหูให้หวย - ดาว มยุรี
เขาว่า - นิโคล เทริโอ