เพลงที่แนะนำให้ลองฟัง

SHOCK-GA-DOOF - RAFFY & NANCY
เจ็บไปรักไป - BIG APPLE
Different part 2 - Sleeper 1
ใกล้กับไกล - โยคีเพลย์บอย
เจ้าชู้ไม่รู้ตัว - Black Vanilla
ไม่มีเหตุผล - ดัง พันกร
หนึ่งต่อล้าน - RAPBIT DOLLS