เพลงที่แนะนำให้ลองฟัง

เพลงนี้ - สิงโต THE STAR 5
อยากให้รักมากกว่า - กัน The Star 6
ตัวจริง...ของเธอ - Double U
กล้าพอหรือเปล่า - Lydia