เพลงที่แนะนำให้ลองฟัง

อย่รังแก - James
คนมีเจ้าของ - เจี๊ยบ พิสุทธิ์
อย่าโกรธนะ - DIANA RAND
เวลาอัศจรรย์ - Good September
อาการเดิม - Supersub
ไม่เข้าใจ - Outro