เปิดฟังแล้ว : 789 ครั้ง
ก็ดี - เบิร์ด ธงไชย

เพลง : ก็ดี

ศิลปิน : เบิร์ด ธงไชย

อัลบั้ม : ธงไชย วิลเลจ

 
 
ดีอ่ะ...ดีนะดีอ่ะดีนะ

ดีอ่ะดีนะดีอ่ะดีนะดีอ่ะดีนะ

ดี ดี ดี ดี ดี
ใครจะว่า ว่า ว่า

เราไม่ดี ดี ดี

หากเราฟังนิ้ดส์นึงมันก็ดี
หากเราว่า ว่า ว่า

เราก็ดี ดี ดี

ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคนก็ว่าดี
พูดหน่อย (เฮ) ก็ดี (ดี)

เงียบหน่อย (เฮ เย) ก็ดี (ดี)
เร็วหน่อย (เฮ) ก็ดี (ดี)

ช้าหน่อย (เฮ เย) ก็ดี (ดี)
กำลัง กำลัง จะดี

โอ่โอโอ้ กำลังจะดี
กำลัง กำลัง จะดี

กี่โล กี่โล เอารักมากี่โล
กำลัง กำลัง จะดี

หากว่ารักก็จะมีแต่ดี
กำลัง กำลัง จะดี

นะโม นะโม โอเคมารักกัน
จำหน่อย (เฮ) ก็ดี (ดี)

ลืมหน่อย (เฮ เย) ก็ดี (ดี)
ร้อนหน่อย (เฮ) ก็ดี (ดี)

เย็นหน่อย (เฮ เย) ก็ดี (ดี)
ใครจะว่า ว่า ว่า

เราไม่ดี ดี ดี

หากเราฟังนิ้ดส์นึงมันก็ดี
หากเราว่า ว่า ว่า เราก็ดี ดี ดี

ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคนก็ว่าดี
หิวล่ะ ก็ดี ไม่หิวล่ะ ก็ดี
กินล่ะ ก็ดี ไม่กินล่ะ ก็ดี
โกงล่ะ ไม่ดี ไม่โกงล่ะ ก็ดี
คุ้ยไม่คุ้ยหรือ คุ้ยไม่คุ้ย

คุ้ยไม่คุ้ยหรือ คุ้ยไม่คุ้ย
ทำบริกรรมบริกรรม (เฮ)

ทำบริกรรมบริกรรม (ให้เธอ)

ทำบริเวณบริเวณความดีให้เธอ
ทำบริบาลบริบาล (เฮ)

ทำบริบาลบริบาล (ให้เธอ)

ทำบริการบริการความดีให้เธอ
ใครจะว่า ว่า ว่า

เราไม่ดี ดี ดี

หากเราฟังนิ้ดส์นึงมันก็ดี
หากเราว่า ว่า ว่า

เราก็ดี ดี ดี

ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคนก็ว่าดี
คนโต....คุยโว
คนโต โต บางทีก็โว โว โว

คนเซย์โนบางทีก็อาวุโสนะ
คนพอใจบางทีอยู่ไกล ไกล ไกล

แต่คนในใน บางทีไม่เคยได้ใจ
คนทำดี บางทีก็เจอลำเค็ญ

คนทำเวรบางทีก็ไม่เคยเจอนะ
คนดี ดี บางทีก็เจอแค่ปี

อ๊ะ คนตัวดีบางทีก็เจอสิบปี
รักกันก็ดี (ก็ดีเด่ะ)

เลิกกันก็ดี (ก็ดีเด่ะ)

พูดกันดี ดี ดี ดี ดี เฮ
ถ้ารวยก็ดี (ก็ดีเด่ะ)

ไม่รวยก็ดี (ก็ดีเด่ะ)

คิดกันดี ดี ดี ดี ดี ดี
ดีไม่พอเรอะ...ยังไม่พอเรอะ...

ดีเข้าไปอีก...โยนเข้าไปอีก...
ดีไม่พอเรอะ...ยังไม่พอเรอะ...

ดีเข้าไปอีก...โยนเข้าไปอีก...
ใครจะว่า ว่า ว่า

เราไม่ดี ดี ดี

หากเราฟังนิ้ดส์นึงมันก็ดี
หากเราว่า ว่า ว่า

เราก็ดี ดี ดี

ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคนก็ว่าดี
ใครจะว่า ว่า ว่า

เราไม่ดี ดี ดี

หากเราฟังนิ้ดส์นึงมันก็ดี
หากเราว่า ว่า ว่า เราก็ดี ดี ดี

ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวคนก็ว่าดี
ก็ดีอ่ะ