เปิดฟังแล้ว : 325 ครั้ง
 
 
แต่ก่อนแต่ไร
มีกันและกัน
เจอกันทุกวัน
ก็ยิ้มก็ทักกันดีอยู่
แต่ก่อนแต่ไรเคยมีน้ำใจ
กลายเป็นเหมือนใคร
ไม่มีความผูกพัน
เรา เราคุยกันได้ไหม
ว่าเป็นด้วยเหตุอะไร
ถึงทำเย็นชา
เรา เราคงมีปัญหา
ถ้าเธอไม่บอกให้รู้
ขอความร่วมมือหน่อย
จะได้ไหม
แค่เธอหันมาพูดจา
ขอความร่วมมือหน่อย
ไม่หนักหนา
แค่มองหันมาได้ไหม
อยากให้เรามีใจ
กันเหมือนเคย
ก็เรานั้น
ไม่ใช่เป็นคนอื่น
อย่าให้ใจต้องฝืน
มารัก รัก กันอย่างเดิม
ถ้าต่อจากนี้
เราไม่ทักไม่ทาย
คงจะต้องเสียดาย
สุดท้ายก็คงต้องเหินห่าง
ถ้าต่อจากนี้
เรามีใจให้กัน
วันที่เคยสัมพันธ์
ก็คงจะกลับมา
เรา เราคุยกันได้ไหม
ว่าเป็นด้วยเหตุอะไร
ถึงทำเย็นชา
เรา เราคงมีปัญหา
ถ้าเธอไม่บอกให้รู้
ขอความร่วมมือหน่อย
จะได้ไหม
แค่เธอหันมาพูดจา
ขอความร่วมมือหน่อย
ไม่หนักหนา
แค่มองหันมาได้ไหม
อยากให้เรามีใจ
กันเหมือนเคย
ก็เรานั้น
ไม่ใช่เป็นคนอื่น
อย่าให้ใจต้องฝืน
มารัก รัก กันอย่างเดิม
ขอความร่วมมือหน่อย
จะได้ไหม
แค่เธอหันมาพูดจา
ขอความร่วมมือหน่อย
ไม่หนักหนา
แค่มองหันมาได้ไหม
อยากให้เรามีใจ
กันเหมือนเคย
ก็เรานั้น
ไม่ใช่เป็นคนอื่น
อย่าให้ใจต้องฝืน
มารัก รัก กันอย่างเดิม