เปิดฟังแล้ว : 428 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ของดีอยู่ที่เมีย - ยอดรัก สลักใจ ในขณะนี้