เปิดฟังแล้ว : 388 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ขอร้องห้องข้าง - ดวงจันทร์ สุวรรณี ในขณะนี้