เปิดฟังแล้ว : 979 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง คนสุดท้าย - อัสนี & วสันต์ ในขณะนี้