เปิดฟังแล้ว : 307 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง คนสุดท้าย [เงา] - อัสนี & วสันต์ ในขณะนี้