เปิดฟังแล้ว : 24,655 ครั้ง
 
 
สุขสันต์ วันสว่าง - ครูลำดวน


เพลงชาติไทยดังก้องสองโมงเช้า ธงผืนเก่าพลิ้วเบาบนเสาไผ่
เด็กน้อยน้อย ยืนตรงหน้าธงไท พลิ้วไสวเป็นสง่าป่ากันดาร

ครูลำดวนใจดีเกรดซีสอง นำเด็กร้องเพลงชาติอย่างฉะฉาน
เป็นแสงเทียนส่องป่ามาช้านาน อุดมการณ์ของครูผู้อารีย์

เป็นครูใหญ่ครูน้อยภารโรงเสร็จ สอนสะเด็ดจากประถมถึงป.4
เงินเดือนพอยาไส้ได้ชนปี แต่บางทีต้องขอข้าวหลวงตา

ตอนเพลเพลเดือนเก้าราววันพุธ ครูโดนฉุดหายไปในกลางป่า
เด็กน้อยน้อย คอยครูผู้เมตตา จนปีกว่าไม่เห็นหน้าครูลำดวน

เป็นครูใหญ่ครูน้อยภารโรงเสร็จ สอนสะเด็ดจากประถมถึงป.4
เงินเดือนพอยาไส้ได้ชนปี แต่บางทีต้องขอข้าวหลวงตา

ตอนเพลเพลเดือนเก้าราววันพุธ ครูโดนฉุดหายไปในกลางป่า
เด็กน้อยน้อย คอยครูผู้เมตตา อนิจจาครูโดนฆ่ากลางป่าดง