เปิดฟังแล้ว : 506 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ความอ่อนแอ - กิ่ง เหมือนแพร ในขณะนี้