เปิดฟังแล้ว : 1,835 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง คอยน้องที่พระแท่น - สันติ ดวงสว่าง ในขณะนี้