เปิดฟังแล้ว : 295 ครั้ง
 
 
นนทิยา จิวบางป่า - คำมักง่าย
คำร้อง เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
ทำนอง โสฬส ปุณกะบุตร
เรียบเรียง อนุรักษ์ แซ่ลี้


คำเดียวที่เธอคงเคยใช้บ่อยเกินไป
เธอคงพูดไปทั้งทั้งไม่เคยรู้สึก
เป็นคำง่ายดายที่เธอไม่เคยคิดนึก
ใจความของคำนั้นมันยิ่งใหญ่เพียงใด

อยากบอกกับใคร
บอกไปตามใจอย่างนั้น
กี่หมื่นกี่พันไม่เคยเสียดาย
เอ่ยคำว่ารักไม่ยากเท่าไหร่
เพียงเธอไม่มีหัวใจปากคอยพูดไป
ไม่ต้องใส่ใจถ้อยคำ
ว่าทำลายใจใครที่มัวงมงายว่าจริง

เอ่ยคำว่ารักไม่ยากเท่าไหร่
ใครใครก็พูดกันได้หากใครเชื่อใจ
ก็ปล่อยให้ทนช้ำใจไปเอง

เธอเป็นคนเอ่ยเคยรู้บ้างไหม
ว่าคำบางคำง่ายดายแต่ทำให้ใครต้องเจ็บ
เจ็บกับคำมักง่ายคำเดียว

อยากบอกกับใคร
บอกไปตามใจอย่างนั้น
กี่หมื่นกี่พันไม่เคยเสียดาย
เอ่ยคำว่ารัก ไม่ยากเท่าไหร่
เพียงเธอไม่มีหัวใจ ปากคอยพูดไป
ไม่ต้องใส่ใจถ้อยคำว่าทำลายใจใคร
ที่มัวงมงายว่าจริง

เอ่ยคำว่ารักไม่ยากเท่าไหร่
ใครใครก็พูดกันได้หากใครเชื่อใจ
ก็ปล่อยให้ทนช้ำใจไปเอง

ทนเจ็บกับคำมักง่ายคำเดียว