เปิดฟังแล้ว : 49,889 ครั้ง
 
 
ตะวันลับฟ้า
เมื่อตอนเย็นเย็น
จะเป็นเวลาที่ใจหาย
ปลายท้องฟ้า
กับแดดรำไร
ฉันเหมือน...ใจจะขาด
ยังกังวล
ห่วงใครบางคน
ที่ไม่อาจพบและเจอ
คิดถึงเธอทุกที...
ที่อยู่คนเดียว
ไม่เคยได้รู้
ว่าเธอเป็นไง
ข่าวคราวเงียบ
หายเมื่อจากกัน
เธอมีใครมา
แทนที่ฉัน
และเขาดีหรือเปล่า....
มีฉันไหม เวลาที่ฝัน
หรือว่าลืมทุกเรื่องราว
ยังคิดถึงฉันหรือเปล่า...
เมื่ออยู่คนเดียว...
ตั้งแต่ครั้งนั้น
ที่เธอไม่อยู่
ชีวิตดูเปลี่ยนไป
ยังอ้างว้างยังเสียใจ
เหลือเพียง
แต่ความเงียบเหงา
ยังคิดถึงวันที่ผ่าน
วันที่มีแต่เรา.....
แต่วันนี้มัน
ว่างเปล่าเหงาจับใจ
คิดถึงเธอรู้ไหม...
ยังคิดถึงเธอทุกที
ที่อยู่คนเดียว...
ไม่เคยได้รู้
ว่าเธอเป็นไง
ข่าวคราวเงียบหาย

เมื่อจากกัน
เธอมีใครมา
แทนที่ฉัน
และเขาดีหรือเปล่า....
มีฉันไหม เวลาที่ฝัน
หรือว่าลืมทุกเรื่องราว
ยังคิดถึงฉันหรือเปล่า...
เมื่ออยู่คนเดียว...
ตั้งแต่ครั้งนั้น
ที่เธอไม่อยู่
ชีวิตดูเปลี่ยนไป
ยังอ้างว้างยังเสียใจ
เหลือเพียง
แต่ความเงียบเหงา
ยังคิดถึงวันที่ผ่าน
วันที่มีแต่เรา.....
แต่วันนี้มัน
ว่างเปล่าเหงาจับใจ
คิดถึงเธอรู้ไหม...
ยังคิดถึงเธอทุกที
ที่อยู่คนเดียว...