เปิดฟังแล้ว : 1,340 ครั้ง
 
 
ยกมือขึ้นบ๊ายบาย
เป็นความหมายว่าน้องลาก่อน
ลาก่อน ลาก่อน
วันนี้จำต้องจากจร
แล้วจะรีบย้อนกลับคืนมา
น้องห่างอ้ายเพียงแต่กาย
ส่วนหัวใจยังอยู่หรอกหนา
ขวัญใจของสาวบ้านนา
อย่าได้โศกาเลยหนาคนดี
คำมั่น สัญญา
บ่ลืมดอกหนา
บ่ลื๊มบ่ลืม
บ่ลื๊มบ่ลืม บ่ลื๊มบ่ลืม
ความรัก ที่แสนปลื้ม
ยังดูดดื่มในดวงฤดี
จำปาโชยหอมเคล้า
กลิ่นพยอมกลางเดือนสี่
ยังจำได้ดี
ร้อยวันพันปี ยังฮักพี่จริงจัง
หากคึดฮอดน้อง
ให้อ้ายจ้องนอแน๊มเบิ่ง
แนมเบิ๊ง แน๊มเบิ่ง
เดือนอี๋เกิง
อยู่เถิงฟ้าสิส่องท๊าง
น้องละสิเฝ้า
แน๊มเบิ่งด๋าวหรอกบ่ฮ่าง
ดวงเดือน เหมือนดังหน้านาง
สองเราต่าง ส่งใจฮักกัน
ก่อนจาก อ้ายไกล
ขอสั่งไว้แนจั๊กหน่อย
แนจั๊กหน่อย แน๊แน๊ จั๊กหน่อย
คึดฮอดอ้ายเพียงน้อย
ให้นานนานหน่อยเด๊อ
พ่อจอมขวัญ
อย่าเฝ้าเปลี่ยนใจ
มีแฟนใหม่ หนีไปจากกัน
คงอีกไม่นาน
ให้อ้ายรอวัน ที่น้องกลับมา