เปิดฟังแล้ว : 805 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง จดหมายจากนายหลำ - เอกชัย ศรีวิชัย ในขณะนี้