เปิดฟังแล้ว : 1,203 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง จะบีบก็ตาย - ปั่น ไพบูลย์เกียรติ ในขณะนี้