เปิดฟังแล้ว : 350 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง จะไม่กลับมาอีกแล้ว - โบ สุนิตา ในขณะนี้