เปิดฟังแล้ว : 344 ครั้ง
ดีอยู่แล้ว - อ๊อฟ ปองศักดิ์

เพลง : ดีอยู่แล้ว

ศิลปิน : อ๊อฟ ปองศักดิ์

อัลบั้ม : Offering love

 
 
ชอบชอบไปเสริม
ชอบไปสรร
คอยเปลี่ยนแปลงทุกวัน
อะไรต้องเหมือนคนอื่น
ที่เป็นตัวเอง ไม่เคยใช่
ไม่เข้าใจที่เธอต้องฝืน
ต้องเอามาดู
เอาเธอไม่อยู่ โว้ โอ โอ้โอ
ต้องเอามามิกซ์
ก็ขออัพเดท โว้โอ...
เสียเวลา
หาไปแค่ไหน
เป็นดอกไม้ ที่งามเหมือนเดิม
อย่าเสริมเติมอะไร
เป็นเธอก็ดีอยู่แล้ว
ไม่ต้องไปตามใครแล้ว
ไม่ต้องไปเหมือนใครให้ยาก
ก็ดีอยู่แล้ว
ก็ขอแค่เป็นเธอ
ไม่ต้องไปตามใครแล้ว
ไม่ต้องไปเหมือนใครให้ยาก
ยังไงก็รักที่เป็นเธอ
ไม่ต้องไปหรู ไม่ต้องหรา
เธอก็ดูเข้าตา
ไม่ต้องไปคิดจะต่าง
อย่าตบอย่าแต่ง เอาง่ายง่าย
แนะนิดเดียว ไม่ได้จะขวาง
ที่มีก็โอ
ไม่มีใครโห่ โว้ โอ โอ้โอ
อะไรอย่างงี้
เดิมเดิมที่ใส่น่ะ โอ้โอ...
เสียเวลา
ต้องหาไปแค่ไหน
เป็นดอกไม้ ที่งามเหมือนเดิม
อย่าเสริมเติมอะไร
เป็นเธอก็ดีอยู่แล้ว
ไม่ต้องไปตามใครแล้ว
ไม่ต้องไปเหมือนใครให้ยาก
ก็ดีอยู่แล้ว
ก็ขอแค่เป็นเธอ
ไม่ต้องไปตามใครแล้ว
ไม่ต้องไปเหมือนใครให้ยาก
ยังไงก็รักที่เป็นเธอ
แค่เป็นเธอ
ฮูโวโว้ โวโว้...
แค่เป็นเธอ
ไม่ต้องไปตามใครแล้ว
ไม่ต้องไปเหมือนใครให้ยาก
ฮู้ว์...ยังไงก็รักที่เป็นเธอ
ก็ขอแค่เป็นเธอ