เปิดฟังแล้ว : 4,191 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ตังเก - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ในขณะนี้