เปิดฟังแล้ว : 566 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ถ้าหัวใจฉันมีปีก - เบิร์ด ธงไชย ในขณะนี้