เปิดฟังแล้ว : 1,216 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ทวงสัญญา - ในขณะนี้