เปิดฟังแล้ว : 796 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ทั้งรักทั้งเกลียด - อรวี สัจจานนท์ ในขณะนี้