เปิดฟังแล้ว : 278 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ทำเป็นจำไม่ได้ - ศรเพชร ศรสุพรรณ ในขณะนี้