เปิดฟังแล้ว : 18,054 ครั้ง
ที่กางเขน - กลอรี่ มิวสิค

เพลง : ที่กางเขน

ศิลปิน : กลอรี่ มิวสิค

อัลบั้ม : Power Of worship 4

 
 
กลอรี่ มิวสิค - ที่กางเขน
ทำนอง Darlene Zschech


พระองค์ทรงรู้จัก ทุกสิ่งที่ฉันเป็น
แม้ฉันพลั้งพลาดไป ฉันรู้ ทรงรักฉัน
พระองค์โอบฉันไว้ ด้วยพระสิริ
ในทุกฤดูกาล ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ทรงรักฉัน

ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน
หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้
พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์ พระสิริมอบแด่พระองค์
รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร์

พระองค์ทรงนำฉัน ทรงคุ้มครองภัย
ประคองด้วยพระหัตถ์ ฉันรู้ ทรงรักฉัน

ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน
หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้
พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์ พระสิริมอบแด่พระองค์
รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร์

ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน
หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้
พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์ พระสิริมอบแด่พระองค์
รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร์

ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง พระเยซู ทรงตายเพื่อฉัน
ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง พระเยซู ทรงตายเพื่อฉัน

เมื่อโลกสลายไป ต่อตาของฉัน
ทรงยืนเคียงข้างฉัน ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ ทรงรักฉัน

ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน
หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้
พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์ พระสิริมอบแด่พระองค์
รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร์

ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน
หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้
พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์ พระสิริมอบแด่พระองค์
รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร์

ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง พระเยซู ทรงตายเพื่อฉัน
ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง พระเยซู ทรงตายเพื่อฉัน
ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง พระเยซู ทรงตายเพื่อฉัน
ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง พระเยซู ทรงตายเพื่อฉัน