เปิดฟังแล้ว : 499 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ทุกทุกคนเป็นคนดี - อัสนี & วสันต์ ในขณะนี้