เปิดฟังแล้ว : 351 ครั้ง
 
 
ทุกครั้งเวลาเจอผู้คน
ดีเลวเจือปนทุกแห่งไป
ถึงแม้มีใครคิดท้าทาย
มันจะดีมันจะเลว
สักเพียงไหน
ใคร
ไม่เคยกลัว
ให้ก้มหัวไม่มีวัน
พยัคฆ์ร้าย
แผ่นดินใดไม่หวั่น
จะเก่งจากไหนก็มา
อยากท้ามาเจอ
จะเป็น
พยัคฆ์ร้าย
เป็นตายเท่ากัน
ก็อยากจะท้าให้มา
ฉันไม่เคยกลัวใคร
จะที่ไหนยังไงก็ว่ามา
ให้เหนือฟ้าหรือจมลงสู่ดิน
ถึงแม้มีใครท้าให้ได้ยิน
มันจะบินมาจากไหนจะไปหา
ใคร
ไม่เคยกลัว
ให้ก้มหัวไม่มีวัน
พยัคฆ์ร้าย
แผ่นดินใดไม่หวั่น
จะเก่งจากไหนก็มา
อยากท้ามาเจอ
จะเป็น
พยัคฆ์ร้าย
เป็นตายเท่ากัน
ก็อยากจะท้าให้มา
ฉันไม่เคยกลัวใคร
ใคร
ไม่เคยกลัว
ให้ก้มหัวไม่มีวัน
พยัคฆ์ร้าย
แผ่นดินใดไม่หวั่น
จะเก่งจากไหนก็มา
อยากท้ามาเจอ
จะเป็น
พยัคฆ์ร้าย
เป็นตายเท่ากัน
ก็อยากจะท้าให้มา
ไม่เคยกลัว
พยัคฆ์ร้าย
แผ่นดินใดไม่หวั่น
จะเก่งจากไหนก็มา
อยากท้ามาเจอ
จะเป็น
พยัคฆ์ร้าย
เป็นตายเท่ากัน
ก็อยากจะท้าให้มา
ฉันไม่เคยกลัวใคร