เปิดฟังแล้ว : 369 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง น้อยไปอีกหรือ - ศรัณย่า ในขณะนี้