เปิดฟังแล้ว : 261 ครั้ง
 
 
สุดคลองบางกอก น้อย
พายเรือตามหาบัวลอย
จนเหงื่อพี่ย้อย โทรมกาย
ปากพี่ตะโกนกู่
ถึงยอดชู้ เพื่อนร่วมกาย
ไม่รู้ว่าเจ้าจมหาย
ลอยไปแห่งใดเล่า หนา
ใจพี่แทบขาด แล้ว
มือคง ยังจ้ำยังแจว
ตามหานางแก้ว ดวงตา
ศพน้องเจ้าลอยล่อง
อยู่ใต้ท้อง สุธารา
หรือว่าลอยออก นอกเจ้าพระยา
จึงค้นหาไม่ พบศพบัวลอย
โถ เจ้าว่ายน้ำไม่เป็น
ยังลง ว่ายเล่น
เพียงเห็น ชื่นเย็นนิดหน่อย
น้ำเชี่ยวยิ่งเหลือ
เจ้าจึงเป็นเหยื่อ
คลองบางกอกน้อย
จิตใจ พี่ให้เศร้าสร้อย
ถึงบัวลอย แม่จอมขวัญ
สุดหล้า สุดฟ้า เขียว
เธอเป็นแม่พระองค์เดียว
ที่เหนี่ยวใจรัก คงมั่น
เจ้าสิ้นใจต่อหน้า
ด้วยพี่คว้า เจ้าไม่ทัน
เหมือนพี่พิฆาตเด็ดดวงชีวัน
จอมขวัญนงนุช สุดบูชา

สุดหล้า สุดฟ้า เขียว
เธอเป็นแม่พระองค์เดียว
ที่เหนี่ยวใจรัก คงมั่น
เจ้าสิ้นใจต่อหน้า
ด้วยพี่คว้า เจ้าไม่ทัน
เหมือนพี่พิฆาตเด็ดดวงชีวัน
จอมขวัญนงนุช สุดบูชา