เปิดฟังแล้ว : 1,027 ครั้ง
 
 
กนกพร จำปีหอม - บุญคุณแผ่นดิน
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง ชาติ มหาชน


แผ่นดินถิ่นทอง กว้างใหญ่ไพศาล
ยืนนานดำรงคงอยู่เทิดไท้ฯ
บรรพบุรุษ เสียเลือดเสียเนื้อมลาย
รักษาไว้ ดำรงถิ่นแดนขวานทอง

ลูกหลาน รักษาหวงแหนเอาไว้
ความเป็นไทย อย่าให้ใครมาผยอง
แบ่งแยกดินแดนถิ่นไทยขวานทอง
ใครบังอาจต้อง เอาเลือดมาล้างแผ่นดิน

จงรัก ร่วมกันสมัครสมาน
อุดมการณ์ประชาธิปไตยเสรี
รักษาขนบธรรมเนียมและประเพณี
รักษาศักดิ์ศรี ดำรงคงความเป็นไทย

ร่วมกันทำตามแนวสมานฉันท์
ไทยด้วยกัน เข่นฆ่ากันเองทำไม
ขวานทอง ถิ่นนี้ไม่มีของใคร
เป็นของคนไทย ทุกคนรักยิ่งหวงแหน

จงรัก ร่วมกันสมัครสมาน
อุดมการณ์ประชาธิปไตยเสรี
รักษาขนบธรรมเนียมและประเพณี
รักษาศักดิ์ศรี ดำรงคงความเป็นไทย

ร่วมกันทำตามแนวสมานฉันท์
ไทยด้วยกัน เข่นฆ่ากันเองทำไม
ขวานทอง ถิ่นนี้ไม่มีของใคร
เป็นของคนไทย ทุกคนรักยิ่งหวงแหน