เปิดฟังแล้ว : 372 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ผิดซองเพราะลองใจ - ดวงจันทร์ สุวรรณี ในขณะนี้