เปิดฟังแล้ว : 637 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ฝากใจไว้ที่เดือน - สันติ ดวงสว่าง ในขณะนี้