เปิดฟังแล้ว : 691 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ฝากใจไว้ที่เดือน - สายัณห์ สัญญา ในขณะนี้