เปิดฟังแล้ว : 1,116 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง พายงัด - สันติ ดวงสว่าง ในขณะนี้