เปิดฟังแล้ว : 1,578 ครั้ง
 
 
มอเตอร์ไซค์ล้อเหี่ยน
ทะเบียนบ่ทันได้ต่อ
คนขับกะรูปบ่หล่อ
สาวได๋น้อสิมาซ้อนท้าย
ซื้อต่อมือสองดอกครับ
พอได้ขับต้อดมาต้อดไป
แล่นเข้าในเมืองยามได๋
กะหลี้หลบไป
ย่านตำรวจเห็น
บ่แม่นอ้ายเว้าแล่น
สาวเห็นกะแซวเว้าใส่
หมู่เขาออกรถรุ่นใหม่
สาวซ้อนท้ายบ่มีว่างเว้น
กะคึดอยากมีนำเขา
แต่เงินดาวน์ยังหาบ่เห็น
มอเตอร์ไซด์
มือสองเงินเซ็นต์
ก็เลยยังเป็น
พาหนะคู่ใจ
ขับไปเฮ็ดงานซอกซอน
จนตัวอักษร
ยี่ห้อรถหลุดหาย
สตาร์ทบ่ติดบางครั้ง
แต่ก็นำทาง
ด้วยความปลอดภัย
มีบ่ผู้สาวเห็นใจ
บ่รังเกียจอานเก่ารถอ้าย
มานั่งซ้อนท้าย
ให้เป็นศิริมงคล
มอเตอร์ไซด์ล้อเหี่ยน
ทะเบียนบ่ทันได้ต่อ
ถ้าคนขับมีแรงใจพอ
บ่ดนดอกหนอ
กะคงก้าวพ้น
สิเก็บเงินเปลี่ยนยางใหม่
ทะเบียนต่อได้ทั้งพรบ.
บุคคล
รับรองสิบ่ทำหล่น
หากมีหน้ามล
มานั่งซ้อนท้าย...
ขับไปเฮ็ดงานซอกซอน
จนตัวอักษร
ยี่ห้อรถหลุดหาย
สตาร์ทบ่ติดบางครั้ง
แต่ก็นำทาง
ด้วยความปลอดภัย
มีบ่ผู้สาวเห็นใจ
บ่รังเกียจอานเก่ารถอ้าย
มานั่งซ้อนท้าย
ให้เป็นศิริมงคล
มอเตอร์ไซด์ล้อเหี่ยน
ทะเบียนบ่ทันได้ต่อ
ถ้าคนขับมีแรงใจพอ
บ่ดนดอกหนอ
กะคงก้าวพ้น
สิเก็บเงินเปลี่ยนยางใหม่
ทะเบียนต่อได้ทั้งพรบ.
บุคคล
รับรองสิบ่ทำหล่น
หากมีหน้ามล
มานั่งซ้อนท้าย...
หากมีหน้ามล
มานั่งซ้อนท้าย...