เปิดฟังแล้ว : 584 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ยืนหยัดไว้ (the way we stand) - บาร์จ กัลย์ยุทธพงศ์ ในขณะนี้