เปิดฟังแล้ว : 955 ครั้ง
 
 
ทำมาลืม ฉันไว คงมีใคร เขาคอยปรนเปรอ ฉัน ยังรักเธอ เสมอขวัญใจดวงจิตที่ แน่วแน่ ไม่เปลี่ยนไม่แปรความรัก ไม่หักอกใครเขาให้ตรม ทำมาลืม ฉันลง ไปพะวง อนงค์ตาคม ใคร เขาใช้ลม ปากหวานเลยพาลมาจืดจึง ตัดรักจาก อยากฝากปากคำจากน้อง ถ้าอกกลัดหนองจงกลับมา ลอย ลมไปแล้ว แววรักลารักจาก เขา นะมีแฟนมาก มาพราก รักเราโรยรา รักพา ให้ช้ำ กมล หมองหม่นเหมือนคนสิ้นใจ ทำมาลืม ฉันเลย รักเอย จึงเลยลอยลม ใจ ฉันระทม สุดขื่นขมขาดรักเคียงใกล้ย้าย สิ้นสุด ขอพูดจากใจของน้อง เกลียดคนใจสอง สองใจ ..ลอย ลมไปแล้ว แววรักลารักจาก เขา นะมีแฟนมาก มาพราก รักเราโรยรา รักพา ให้ช้ำ กมล หมองหม่นเหมือนคนสิ้นใจ ทำมาลืม ฉันเลย รักเอย จึงเลยลอยลม ใจ ฉันระทม สุดขื่นขมขาดรักเคียงใกล้ย้าย สิ้นสุด ขอพูดจากใจของน้อง เกลียดคนใจสอง สอง ใจ..