เปิดฟังแล้ว : 467 ครั้ง
 
 
เธอไม่ผิด
อย่าไปคิดอะไรเลย
ไม่ต้องเอ่ย
ไม่ต้องขอโทษอะไร
คนดีดีเข้ามา
คือเวลาที่ฉันควรไป
ไม่ต้องห่วงอะไร
ฉันเตรียมใจเอาไว้แล้วเธอ
รักเขาเถอะ
รักเขาเถอะ
ฉันรู้มันดูกันออก
รักเขาอยู่
แต่คบฉัน
มันยุติธรรมหรือเธอ
ไม่ต้องฝืนใจเลย
ถ้าเพียงฉันมาก่อน
อย่าใจอ่อนเมื่อความจริง
ก็คือ
เธอรักเขามากกว่า
เพียงแค่เจ็บ
แต่มันคุ้มพอจะช้ำ
ยอมแลกกัน
ให้เธอนั้นได้สุขใจ
คนดีดีเข้ามา
คือเวลาที่ฉันควรไป
ไม่ต้องห่วงอะไร
ฉันเตรียมใจเอาไว้แล้วเธอ
รักเขาเถอะ
รักเขาเถอะ
ฉันรู้มันดูกันออก
รักเขาอยู่
แต่คบฉัน
มันยุติธรรมหรือเธอ
ไม่ต้องฝืนใจเลย
ถ้าเพียงฉันมาก่อน
อย่าใจอ่อนเมื่อความจริง
ก็คือ
เธอรักเขามากกว่า
รักเขาเถอะ
รักเขาเถอะ
ฉันรู้มันดูกันออก
รักเขาอยู่
แต่คบฉัน
มันยุติธรรมหรือเธอ
ไม่ต้องฝืนใจเลย
ถ้าเพียงฉันมาก่อน
อย่าใจอ่อนเมื่อความจริง
ก็คือ
เธอรักเขามากกว่า
เธอรักเขามากกว่า