เปิดฟังแล้ว : 450 ครั้ง
 
 
ที่คิดคิดไว้

ไม่รู้ว่าตรงกับใจไหม
แล้วที่คิดไว้ให้ฉัน

นั้นเป็นอย่างเหมือนใคร
ตอบตัวเอง

และตอบฉันให้พอได้รู้ใจ
ผู้ชายที่เธอฝันเป็นยังไง

โว้... โฮ โฮ...

นานานา นะ
ถ้าคิดว่าฉันไม่เหมือน

เหมือนคนที่เล็งไว้
ถ้าคิดว่าฉันไม่พร้อม

ที่เธอจะให้ใจ
อย่ากังวล

คนอย่างฉันก็พอจะเข้าใจ
รับได้ในทุกทุกอย่าง

โว้ โฮ โว้ โฮ...
ฉัน... ที่รักเธอ

ก็จะรัก... ตลอดไป
อยากให้รู้ไว้แค่นั้น

โฮ้ โว้... โว...

ฉันรู้ว่าฉันไม่หรู

เลิศเลออย่างคนไหน
ฉันรู้ว่าฉันไม่พร้อม

ทุ่มเทสิ่งนอกกาย
แต่บังเอิญ

คนอย่างฉันนั้นมันก็มั่นใจ
รักเธอไม่ใช่น้อยเลย

โว้ โฮ โว้ โฮ...

โว้ โฮ โว้ โฮ...

ฉัน... ที่รักเธอ

ก็จะรัก... ตลอดไป

อยากให้รู้ไว้แค่นั้น

โฮ้ โว้... โว...

ฉันรู้ว่าฉันไม่หรู

เลิศเลออย่างคนไหน

ฉันรู้ว่าฉันไม่พร้อม

ทุ่มเทสิ่งนอกกาย

แต่บังเอิญ

คนอย่างฉันนั้นมันก็มั่นใจ

รักเธอไม่ใช่น้อยเลย
อยากบอกเธอ

จะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ
รักเธอไปจนวันตาย

โว้ โฮ โว้ โฮ...

โฮ้ โฮ โฮ โฮ้...