เปิดฟังแล้ว : 225 ครั้ง
 
 
รักแล้วไม่ลืม ไม่ลืมหรอกนะแม่คุณ ผลบุญ หนุนให้ ได้ใกล้นวลน้อง ห่างไป เพราะกำแพงป้อง พี่ห่าง ไกลน้อง หมดหวัง บุญสร้างไม่ถึง น้องรักสั้นไป คนใกล้ เขาคว้าไปครอง หวังปอง มองภาพให้ซาบซึ้ง เจอะกัน พี่พลันอ้ำอึ้ง อดีตยังตรึง ดับลงปลงอนิจจัง ใช่แล้ว พี่เป็นผู้แพ้ ได้แต่แล แลด้วยใจสิ้นหวัง โศกที่เรา ให้เขาสุขีจีรัง กี่เดือนกี่ปี รักพี่ไม่รู้เลือนลาง หลีกหลบริมทาง ให้นางเสวยสวรรค์ รักแล้วไม่ลืม ไม่ลืมหรอกนะคนดี ร้อยปี ชาติใหม่ไม่ลืมจอมขวัญ จากไกล ไม่ต้องไหวหวั่น ถึงตัวไกลกัน คงไม่มีวันให้ลืม .. รักแล้วไม่ลืม ไม่ลืมหรอกนะคนดี ร้อยปี ชาติหนึ่งไม่ลืมจอมขวัญ จากไกล ไม่ต้องไหวหวั่น ถึงตัวไกลกัน คงไม่มีวันให้ลืม