เปิดฟังแล้ว : 1,928 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ร่มไทร - เสถียร ทำมือ ในขณะนี้