เปิดฟังแล้ว : 351 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ลงเอย - อัสนี & วสันต์ ในขณะนี้