เปิดฟังแล้ว : 422 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง ลุยกรุง - ในขณะนี้