เปิดฟังแล้ว : 390 ครั้ง
สหัสวรรษ - เอิร์น

เพลง : สหัสวรรษ

ศิลปิน : เอิร์น

อัลบั้ม : EARN SEASON

 
 
...(มิล ลิเนี่ยม
โฮ่ โฮโฮ้โฮโฮ
มิล ลิเนี่ยม
โฮ่ โฮโฮ้โฮโฮ
มิล ลิเนี่ยม
โฮ่ โฮโฮ้โฮโฮ
มิล ลิเนี่ยม
โฮ่ โฮโฮ้โฮโฮ)
อยากให้เป็นวัน พิ เศษ
ทุก ดวง ใจ
สหัสวรรษ ปี ใหม่
เรา ทุก คน รอคอยอยู่
แอบรัก ใคร อยู่
ให้รู้ กัน ไป
พวกเรามันคน รุ่น ใหม่
บอกรัก เขา ไปตามใจสั่ง
ไอเลิฟยู ไอเลิฟยู ไอเลิฟยู
บอกรักไป เถอะ
(ไอเลิฟ ยู)
ไอเลิฟยู ไอเลิฟยู ไอเลิฟยู
บอกรักใน วัน พิเศษ
ของหัว ใจ
สหัสวรรษ ใหม่ (สหัสวรรษ)
Happy New Years เยเฮ้เฮเฮ
ฉลองด้วยกันนะ
(ฉลองด้วยกันนะ)
สหัสวรรษ เราไปด้วยกัน
เริ่มต้นด้วยกัน
(อยาก ไปกับ เธอ)
นับ ถอยหลังด้วยกัน
(สหัสวรรษปี ใหม่)
ฉัน จะไปกับเธอ
( มิล ลิเนี่ยม
โฮ่ โฮโฮ้โฮโฮ
มิล ลิเนี่ยม
โฮ่ โฮโฮ้โฮโฮ
มิล ลิเนี่ยม
โฮ่ โฮโฮ้โฮโฮ
มิล ลิเนี่ยม
โฮ่ โฮโฮ้โฮโฮ)
อยากให้เป็นวัน พิ เศษ
ทุก ดวง ใจ
สหัสวรรษ ปี ใหม่
เรา ทุก คน รอคอยอยู่
แอบรัก ใคร อยู่
ให้รู้ กัน ไป
พวกเรามันคน รุ่น ใหม่
บอกรัก เขา ไปตามใจสั่ง
ไอเลิฟยู ไอเลิฟยู ไอเลิฟยู
บอกรักไป เถอะ
(ไอเลิฟ ยู)
ไอเลิฟยู ไอเลิฟยู ไอเลิฟยู
บอกรักใน วัน พิเศษ
ของหัว ใจ
สหัสวรรษ ใหม่ (สหัสวรรษ)
Happy New Years เยเฮ้เฮเฮ
ฉลองด้วยกันนะ
(ฉลองด้วยกันนะ)
สหัสวรรษ เราไปด้วยกัน
เริ่มต้นด้วยกัน
(อยาก ไปกับ เธอ)
นับ ถอยหลังด้วยกัน
(สหัสวรรษปี ใหม่)
Happy New Years เยเฮ้เฮเฮ
ฉลองด้วยกันนะ
(ฉลองด้วยกันนะ)
สหัสวรรษ เราไปด้วยกัน
เริ่มต้นด้วยกัน
(อยาก ไปกับ เธอ)
นับ ถอยหลังด้วยกัน
(สหัสวรรษปี ใหม่)
ฉัน จะไปกับเธอ
( มิล ลิเนี่ยม
โฮ่ โฮโฮ้โฮโฮ
มิล ลิเนี่ยม
โฮ่ โฮโฮ้โฮโฮ
มิล ลิเนี่ยม
โฮ่ โฮโฮ้โฮโฮ
มิล ลิเนี่ยม
โฮ่ โฮโฮ้โฮโฮ)
Happy New Years เยเฮ้เฮเฮ
ฉลองด้วยกันนะ
(ฉลองด้วยกันนะ)
สหัสวรรษ เราไปด้วยกัน
เริ่มต้นด้วยกัน
(อยาก ไปกับ เธอ)
นับ ถอยหลังด้วยกัน
(สหัสวรรษปี ใหม่)
ฉันจะไปกับเธอ