เปิดฟังแล้ว : 404 ครั้ง
สะอึก - Hi-Jack

เพลง : สะอึก

ศิลปิน : Hi-Jack

อัลบั้ม : เล่นเจ็บเจ็บ

 
 
อย่ากลับ คำนะ
ที่บอกกัน เอาไว้
ถ้าเปลี่ยน ใจ คงคล้าย
เหมือนคน อื่นๆ เขา
อย่าบอก กันนะ
ว่าที่มา กระเซ้า
แค่แหย่ กันแก้เหงา
ไม่มีอะไร ทำ
ไอ้เรื่อง ความรัก
อย่าหว่านโปรย เลยนะ
จะหมดเลย ราคา
เวลาก็เสีย ไป
อย่าหลอก กันนะ
จะบอก เธอ เอาไว้
ถัาเปลี่ยน ไป วันไหน
ก็คงหัวใจ สะอึก
หนึ่งใจ สองคน
ความรัก ไม่แตก กระจาย
หาก เธอ สองใจ
จะเหลือ อะไร
นาน ไปฉันคงกระอัก
ถ้ารักต้องมาสะอึก
หัว ใจคงดึก
ถ้าเธอทำ อย่างนั้น
นาน ไปฉันคงสะอึก
แค่นึกโอ้ยใจมันสั่น
ขอ สักคนแล้วกัน
ถ้าผิดใจ อย่ากลับคำ นะ
.. อย่ากลับ คำนะ
ที่บอกกัน เอาไว้
ถ้าเปลี่ยน ใจ คงคล้าย
เหมือนคน อื่นๆ เขา
อย่าบอก กันนะ
ว่าที่มา กระเซ้า
แค่แหย่ กันแก้เหงา
ไม่มีอะไร ทำ
ไอ้เรื่อง ความรัก
อย่าหว่านโปรย เลยนะ
จะหมดเลย ราคา
เวลาก็เสีย ไป
อย่าหลอก กันนะ
จะบอก เธอ เอาไว้
ถ้าเปลี่ยน ไป วันไหน
ก็คงหัวใจ สะอึก
หนึ่งใจ สองคน
ความรัก ไม่แตก กระจาย
หาก เธอ สองใจ
จะเหลือ อะไร
นาน ไปฉันคงกระอัก
ถ้ารักต้องมาสะอึก
หัว ใจคงดึก
ถ้าเธอทำ อย่างนั้น
นาน ไปฉันคงสะอึก
แค่นึกโอ้ยใจมันสั่น
ขอ สักคนแล้วกัน
ถ้าผิดใจ อย่ากลับคำ นะ
Solo 12 Bars...11...12..
.หนึ่งใจ สองคน
ความรัก ไม่แตก กระจาย
หาก เธอ สองใจ
จะเหลือ อะไร
นาน ไปฉันคงกระอัก
ถ้ารักต้องมาสะอึก
หัว ใจคงดึก
ถ้าเธอทำ อย่างนั้น
นาน ไปฉันคงสะอึก
แค่นึกโอ้ยใจมันสั่น
ขอ สักคนแล้วกัน
ถ้าผิดใจ อย่ากลับคำ
นาน ไปฉันคงกระอัก
ถ้ารักต้องมาสะอึก
หัว ใจคงดึก
ถ้าเธอทำ อย่างนั้น
นาน ไปฉันคงสะอึก
แค่นึกโอ้ยใจมันสั่น
ขอ สักคนแล้วกัน
ถ้าผิดใจ อย่ากลับคำ นะ