เปิดฟังแล้ว : 306 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง สิทธิ์ของเธอ - อัสนี & วสันต์ ในขณะนี้