เปิดฟังแล้ว : 539 ครั้ง
 
 
สู้เขานะพี่ สู้เขานะพี่

สู้เขานะพี่ สู้เขานะพี่

ชาติเสือยังต้องไว้ลาย

ชาติชายพี่ต้องสู้เขา
สองศอก สองหมัด

สองเข่า อย่าให้เบา

ซัดให้เต็มเต็ม
สู้ไปให้สุดพลัง

ฝนทั่งต้องให้เป็นเข็ม
เม็ดเหงื่อมันอาจจะเค็ม

แต่ว่ามันเต็ม

ไปด้วยความหวัง
สู้เขานะพี่ สู้เขานะพี่

สู้เขานะพี่ สู้เขานะพี่

เกิดมาเป็นลูกผู้ชาย

ตัวตายชื่อยังอยู่ยั้ง
ฟันศอกตอกหมัดอัดคาง

ยี่สิบครั้งต้องมีโดนซักที
ไม่มีอะไรต้องเสีย

ขอเชียร์พี่อยู่ตรงนี้
สู้ตายอย่าได้ถอยหนี

มีอะไรดีก็แลกเขาไป
สู้เขานะพี่ สู้เขานะพี่

สู้เขานะพี่ สู้เขานะพี่

HOOLEI HOOLEI

HOOLEI HOOLEI HAHA
HOOLA HOOLA HOOLA

HOOLA HEIHEI
สู้เขานะพี่ สู้เขานะพี่

สู้เขานะพี่ สู้เขานะพี่

สู้เขานะพี่ สู้เขานะพี่

สู้เขานะพี่ สู้เขานะพี่