เปิดฟังแล้ว : 2,106 ครั้ง
 
 
ยังไม่มีเนื้อเพลง หยาดเหงื่อเพื่อแม่ - เสถียร ทำมือ ในขณะนี้