เปิดฟังแล้ว : 626 ครั้ง
 
 
ทุ่ม เททุกอย่าง ให้ กับเธอ ทั้งหัว ใจ หวัง เพียงวันหนึ่ง เธอ จะมอง อย่างซึ้ง ใจ ไม่ เคยเปลี่ยนเลย ฉัน ไม่เปลี่ยนเลย เนิ่น นานเพียงใด ไม่ เคยเปลี่ยนเลย เธอ ไม่เปลี่ยนเลย ยัง ไม่เห็นใจ น้ำ สักกี่ล้านหยด คง ไม่มีความ หมาย หว่าน เมล็ดไว้ บนเม็ดทราย มันคง ไม่เติบโต บอกว่าฉันพอ แล้ว ยิ่งคิด ฉันยิ่งท้อ ในใจ ก็ไม่รู้วัน ไหน ที่รู้ คือมันคง ไม่มีวัน เมื่อใจ หนึ่ง ดวงไม่ต้องการ หัวใจ อีก ดวงก็ต้องไป น้ำ มันซึมผ่าน ถูก ดูดกลีน โดยผืน ทราย รัก มันซึมผ่าน ให้ เท่าไร ก็แห้ง ไป ไม่ เคยเปลี่ยนเลย ฉัน ไม่เปลี่ยนเลย เนิ่น นานเพียงใด ไม่ เคยเปลี่ยนเลย เธอ ไม่เปลี่ยนเลย ยัง ไม่เห็นใจ น้ำ ตากี่ล้านหยด คง ไม่มีความ หมาย หว่าน ความรักไว้ ซักเท่าไหร่ มันคง ไม่เติบโต บอกว่าฉันพอ แล้ว ยิ่งคิด ฉันยิ่งท้อ ในใจ ก็ไม่รู้วัน ไหน ที่รู้ คือมันคง ไม่มีวัน เมื่อใจ หนึ่ง ดวงไม่ต้องการ หัวใจ อีก ดวงก็ต้องไป ....ดนตรี. ฮ้า ฮา ฮ่า ฮา ฮ้า ฮา ฮ่า ฮา ฮา ฮ่า ฮ้า ฮา ฮ้า ฮา ฮ่า ฮ่า ฮ้า ฮา ฮ่า ฮา ฮา ฮ่า ฮ้า ฮา) บอกว่าฉันพอ แล้ว ยิ่งคิด ฉันยิ่งท้อ ในใจ ก็ไม่รู้วัน ไหน ที่รู้ คือมันคง ไม่มีวัน เมื่อใจ หนึ่ง ดวงไม่ต้องการ หัวใจ อีก ดวงก็ต้องไป บอกว่าฉันพอ แล้ว โฮ้ โฮะโฮะโฮ โฮะโฮ่ เจ็บแค่นี้พอ แล้ว โว๊ โฮะโฮะโฮ โฮะโฮ เมื่อใจ หนึ่ง ดวงไม่ต้องการ หัวใจ อีก ดวงก็ต้องไป